Vrijstaande villa, Twente

Over dit project

Het uitgangspunt voor de woning is het creëren van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Elke ruimte heeft haar eigen karakter en eigen uitzicht.
Zo definieer je privé en openbaar, gesloten en open en worden alle aspecten van het Twentse cultuurlandschap in iedere ruimte op een andere manier ervaren.

Het woongedeelte is verdeeld over drie niveaus. Een tuinkamer, een binnenkamer en een opkamer.
Op maaiveldniveau ligt de tuinkamer die gericht is op de tuin. 1,5 Meter hoger ligt de binnenkamer; een in zichzelf gekeerde, hoge ruimte.
De opkamer is de meest extraverte ruimte van de drie. Gelegen boven de entree is de ruimte zowel gericht op het erf, als op het landschap.
De zichtlijnen worden bepaald door de positie van de ramen. De lage ramen begeleiden het zicht naar het erf, de hogere ramen naar het omliggende landschap van houtwallen, bos en beekdal.

Op 1,5 meter boven maaiveld ligt een patio. Deze groene buitenkamer biedt beschutting als alternatief voor de uitgestrekte tuin.

De slaapverdieping ligt 1,5 meter onder maaiveld. Door de hoog gelegen ramen kan de tuin door de begroeiing heen ervaren worden. Naast dit geheel andere perspectief op de buitenwereld is dit ook een manier om privacy en geborgenheid te creëren.

Locatie

Laan van Ypenburg 108, 2497 GC Den Haag

Categorie
Prijsvragen