Family Tree

Over dit project

Family tree is een concept voor groen-gebonden wonen op meerdere niveaus voor alle soorten gezinnen.

Verspreid over het plangebied staat een aantal kernen waarin per laag voor iedere woning de centrale woonruimte en de vaste voorzieningen zijn opgenomen. Langs deze kernen zijn stroken met extra woonruimte ‘gevlochten’. Van de stroken kan steeds een variabel deel aan een kern worden toegevoegd. Zo kan de woninggrootte naar wens worden aangepast. Blijvende aanpasbaarheid betekent immers duurzaamheid.

Op het dak van de stroken bevinden zich de tuinen, waardoor het hele plan op ieder niveau groen is. De stroken liggen bovendien zover uit elkaar, dat overal veel daglicht doordringt. Elke woning heeft dus niet alleen een flinke, maar ook een zonnige tuin.

Veel woningen kunnen worden gekoppeld door middel van een gedeelde daktuin – ‘de koppeltuin’- of een gedeelde huiskamer ‘de koppelkamer’. Op die manier is er plaats voor bijzondere woonvormen, zoals gescheiden huishoudens waartussen de kinderen zich vrij kunnen bewegen en gezinnen met zorg voor (groot)ouders.

Op maaiveld is het plan open en dus voor iedereen toegankelijk. Door in dit gebied de scheiding tussen privé en  openbaar helder aan te geven, ontstaat er geen ‘niemandsland’. Centraal in het plan ligt een plein waar ruimte is voor ontmoeting en spel. Ontmoetingen zijn echter niet verplicht. Het hele plan is zo vormgegeven dat men steeds de keus heeft om op zichzelf te wonen of elkaar op te zoeken.

In het meest naar de stad gerichte deel van het plan is een kinderdagverblijf
opgenomen. Zo wordt duidelijk dat het kind centraal staat in dit ontwerp. De
stroken voor de verschillende groepen zijn hier op vijf niveaus gevlochten rond de vaste kern.

Onder maaiveld liggen bergingen en parkeerplaatsen die vanuit iedere kern te bereiken zijn. Op deze manier kan er ‘voor de deur’ worden geparkeerd.

Locatie

Delft

Datum
Categorie
Prijsvragen