Ontwerp herbestemming voormalig raadhuis, Boskoop

Het ontwerp voor de herbestemming van het voormalig raadhuis in een middelbare school is afgerond.